Collections Detail

Bardejovské kúpele: Múzeum ľudovej architektúry

Bardejovské kúpele: Múzeum ľudovej architektúry

Dátum pridania : 1.12.2015 15:05:50
Popis: Toto najstaršie múzeum ľudovej architektúry na Slovensku sprístupnili v roku 1961. Expozícia naznačuje rozloženie piatich usadlostí medzi dvoma drevenými chrámami. Štyri z nich – domy so sýpkou z Malcova, z Kračúnoviec, domy z Petrovej a Fričky – ako aj drevená cerkev z Mikulášovej, prezentujú stavby a kultúru dedín severného Šariša v horných povodiach Tople a Ondavy. Etnograficky ide o lemkovskú oblasť. Dom z Hrabovej Roztoky a drevený chrám zo Zboja zastupujú najvýchodnejší kút Slovenska v regióne severného Zemplína, oblasť užského povodia, spádujúceho do ukrajinského Podkarpatia. Táto cerkev zo Zboja má väčšiu loď a dominantnejšiu vežu na nej, čo je typické pre drevené chrámy v oblasti na pomedzí Slovenska, ukrajinského Podkarpatia a Poľska, kde žije Bojkovská etnická skupina. Veľkou vzácnosťou sú stodoly z Hankoviec a Tarbaja, ktoré majú polygonálne zalamovanú kratšiu zrubovú stenu, čo pripomína formu gotickej architektúry. Technické pamiatky tu zastupuje valcha na splsťovanie súkna z Livova a najväčší unikát múzea, pochádzajúci z Bardejova – vrták na drevené vodovodné rúry. Oba stroje boli poháňané vodným kolesom. Múzeum poriada zaujímavé programy s prezentáciou ľudovej kultúry, tradičnej výroby, zvykov a slávností.

Sharing