Collections Detail

Bíňa: kostol P. Márie a rotunda Dvanástich apoštolov

Bíňa: kostol P. Márie a rotunda Dvanástich apoštolov

Dátum pridania : 1.12.2015 15:05:50
Popis: Toto miesto na pravobrežnej terase Hrona nesie mnoho stôp po osídlení od praveku po slovanskú osadu. Dodnes je obec obkolesená zvyškami veľkých zemných valov, ktoré vznikli ako dočasný vojenský tábor vojsk budúceho kráľa Štefana I. v rokoch 997 – 998. Areál zachovaného rímskokatolíckeho kostola Panny Márie a rotundy Dvanástich apoštolov je priestorom niekdajšieho komplexu kláštora a zrejme i veľmožského sídla. Bíňa bola majetkom rodu Hunt. Niekedy po roku 1100 tu vybudovali rotundu, ktorej románska podoba vonkajších i vnútorných stien sa vrátila po rekonštrukcii v roku 1954. Comes Omodej z rodu Hunt, ešte pred rokom 1217, pred svojou účasťou na križiackej výprave s kráľom Ondrejom II. do Palestíny, založil tu prepoštstvo premonštrátov. Patril k typickým rodovým kláštorom. Možno i preto má kostol zvláštnu kombináciu priestorov. Za tradičnou západnou dvojicou veží s emporou je priestor jednej lode zakončenej na východnej strane trojicou apsíd ukončujúcich pravouhlé kaplnky. Kostol je jedným z najzaujímavejších príkladov neskororománskej architektúry s prvým použitím niektorých gotických prvkov. Stretli sa tu románske hlavice s ranogotickými, lomené oblúky arkád, rebrová klenba i románske, až antické prvky na jedinečnom portáli. Majstri kamenári so sochárskymi schopnosťami nepochybne predtým pracovali na hrade v Ostrihome, kde sa podobné ranogotické prvky objavujú na kaplnke v paláci.  Kostol a kláštor nemal potom ideálny osud. Bol fíliou premonštrátskeho kláštora v Šahách, ale v čase bezprostredného susedstva Turkov bol opustený a v ruinách. Po roku 1722 opravili už len kostol. Nevhodná bola aj jeho pseudorománska rekonštrukcia v roku 1861. Napokon, po veľkom poškodení počas II. svetovej vojny, ho po roku 1951 opravili už podľa zásad pamiatkovej starostlivosti.

Sharing