Collections Detail

Dolný Tekov

Dolný Tekov

Dátum pridania : 1.12.2015 15:05:50
Popis: Pokojný a starobylý typ krajiny s dramatickou minulosťou. Popri dolnom toku Hrona zanechali stopy prehistorické kultúry, Kelti, Rimania, Slovania i Starí Maďari, Turci. Kotlina horného Požitavia je malebný kraj kaštieľov s parkami a hradmi na kopcoch. Brehy rieky Hron boli ideálnym miestom pre osady a hradiská mnohých prehistorických kultúr, ktoré postupne odkrývajú archeológovia. Tieto brehy sa dostali aj do európskeho kultúrneho vedomia ako miesto, kde rímsky cisár Marcus Aurelius napísal filozofické dielo „Hovory k sebe samému“. Po Rimanoch, ktorí tu bojovali s Kvádmi, prišli Dákovia, Slovania, Maďari. Budovanie Uhorského kráľovstva, ako kresťanského štátu, malo aj tu svoj medzník. Hradisko v Bíni vošlo v roku 997 do histórie ako miesto, kde slovanskí veľmoži Hunt a Poznan podporili budúceho kráľa Štefana I. v boji proti pohanskému veľmožovi Kopáňovi, nad ktorým potom zvíťazil pri Vespréme. Centrom tohto regiónu bolo pôvodne slovanské hradisko, neskôr župný hrad v Starom Tekove. Územie Tekova, okrem okolia dolného toku Hrona a povodia Žitavy, zahrňovalo aj oblasť proti toku Hrona, od kláštora v Hronskom Beňadiku po Zvolen, vrátane banských miest Nová Baňa a Kremnica. Región sa na juhu dotýkal Ostrihomskej župy. Vplyv dvorskej kultúry a umenia z kráľovského hradu a cirkevného centra v Ostrihome, treba vidieť za štýlom architektonických a výtvarných pamiatok nielen v Bíni, Želiezovciach a inde v Tekove, ale aj v ďalších susedných oblastiach. Po roku 1321 sa župným sídlom stali Levice. Po obsadení Ostrihomu Turkami a častým ohrozovaním tohto územia sa ním stali Topoľčianky. Vznikla pevnosť vo Vrábľoch a prestavbou hradu aj veľká pevnosť v Leviciach. Od 18. storočia bolo župným sídlom mesto Zlaté Moravce. Iné „Hovory“ – dielo filozofických úvah: „Hovory s T.G.M.“ – vznikalo o necelých 18 storočí neskôr v letnom sídle prezidenta, v kaštieli v Topoľčiankach. Známy český spisovateľ Karel Čapek tu spracoval rozhovory s prezidentom Československej republiky, Tomášom Garykom Masarykom, veľkým štátnikom a filozofom 20. storočia.

Sharing