Collections Detail

Kraj pod Poľanou, Zvolen a Horehronie

Kraj pod Poľanou, Zvolen a Horehronie

Dátum pridania : 1.12.2015 15:05:53
Popis: Horský kraj nad Zvolenom zastupuje v pojmoch predstavu najrázovitejšej oblasti prejavov ľudového umenia Slovákov. Ešte po polovici 20. storočia tomu naozaj tak bolo, ale ani v súčasnosti nestratili priestory okolo bájnej hory Poľana a pod mýtickou Kráľovou hoľou pri prameni rieky Hron, isté čaro archaickosti. Je to však aj región kultivovaného župana rytiera Donča, ktorého činy na začiatku 14. storočia sa premietli do vynikajúcich stavieb tohto kraja a objavujeme ich aj v oblastiach severného Slovenska a na Spiši. Zvolenský komitát bol z väčšej časti pokrytý lesom, ktorý až do konca 15. storočia bol kráľovským poľovným revírom. Odčlenil sa v 12. storočí od Hontianskeho komitátu a ešte sa rozkladal až po severnú hranicu kráľovstva, kde potom v 14. storočí vznikli župy Turiec, Orava a Liptov. Jeho sídlom bol veľký hrad Zvolen, ktorého ruiny sú na kopci nad dnešným mestom. V rokoch 1370 – 1382 postavili pre kráľa Ľudovíta Veľkého z Anjou vo Zvolene lovecký zámok, ktorý sa potom stal sídlom župy. Spolu s loveckým zámkom vo Vígľaši to boli obdivuhodne progresívne typy talianskeho kastella. V 18. storočí sa sídlom župy stala Banská Bystrica. Centrom Horehronia je mesto Brezno. K poznaniu tejto časti regiónu tu treba navštíviť múzeum. Horské oblasti Slovenského Rudohoria – Poľana, Veporské vrchy a Muránsky kras – oplývali rudami, najmä železnými. Oproti Slovenskej Ľupči, správnemu hradu tejto časti Zvolenskej župy, leží v bočnej doline niekdajšie banské slobodné kráľovské mesto Ľubietová. Technické pamiatky na výrobu a spracovanie železa sú roztrúsené po celom Horehroní. Súčasným centrom železiarstva je Podbrezová. Túto minulosť pripomína aj turisticky atraktívna úzkorozchodná železnica v doline Čierneho Hrona, ktorá vedie do osád, ktoré sa na železiarstve podieľali drevorubačstvom a pálením dreveného uhlia. V podhorských a horských dedinách s roľníckou a pastierskou kultúrou sa vyrábali nádherné remeselné výrobky z dreva, kovu, kože a textilu i legendárny hudobný nástroj fujara. V tomto regióne sa odohrala podstatná časť historicky významného povstania proti fašizmu v roku 1944. Po druhej svetovej vojne vyrástlo v Nízkych Tatrách veľa turistických zariadení.

Sharing