Collections Detail

Topoľčianky: kaštieľ

Topoľčianky: kaštieľ

Dátum pridania : 1.12.2015 15:06:00
Popis: Veľkolepý kaštieľ v rozsiahlom anglickom parku, prechádzajúceho do lesov a lúk, vyvoláva spomienky na letné pobyty prvého československého prezidenta Tomáša G. Masaryka v rokoch 1923 – 1937 s jeho intelektuálnymi rozhovormi i peknými stretnutiami so slovenskými dedinčanmi.  Z pôvodného gotického hradu ostali valcové nárožné bašty. Na pohraničnú pevnosť ho dal prestavať Ján Topoľčiansky, významný kapitán vojsk proti Turkom. Jeho mramorový náhrobok z roku 1598 je v miestom farskom kostole. Erb nad vstupnou bránou hlása, že renesančný kaštieľ so štyrmi krídlami okolo arkádového dvora dal postaviť Ladislav Rákóczi v roku 1662.  V 18. a 19. storočí boli vlastníkmi panstva i kaštieľa Keglevichovci. Gróf Ján Keglevich, tekovský župan, dal na mieste južného krídla postaviť výrazné klasicistické krídlo. Práce sa uskutočnili v rokoch 1818 – 1825 a projektoval ho architekt Alois Ludwig Pichl. Keglevichovci tu založili vynikajúcu tradíciu vinárstva, chovu koní i poľovníctva. Pokračovali v nich aj Habsburgovci, ktorí sa stali majiteľmi v roku 1890. Karol Ľudovít, brat cisára Františka Jozefa a potom arcivojvoda Jozef August, ktorý tu býval až do roku 1918. Potom sa kaštieľ stal majetkom štátu a letným sídlom československých prezidentov na Slovensku.  Pozoruhodné klasicistické krídlo s jeho zbierkami v reprezentačných salónoch sú prístupné pre návštevníkov ako múzeum. Na rozsiahly park s krásnymi zákutiami nadväzuje známy žrebčinec a v obci je pozoruhodné Hipologické múzeum (múzeum chovu koní).

Sharing