Collections Detail

Vígľaš: zámok

Vígľaš: zámok

Dátum pridania : 1.12.2015 15:06:02
Popis: Nad prastarou diaľkovou cestou zo Zvolena do Lučenca stojí na terase, obtekanej riečkou Slatina pri obci Vígľaš zámok – gotický hrad, ktorý patrí do skupiny vyspelých svetských stavieb obdobia vlády Anjuovcov. Hrad, ako ďalšie kráľovské sídlo, využívané najmä k poľovačkám, dal vybudovať, rovnako ako nový hrad vo Zvolene, Ľudovít I. Veľký po roku 1370. Rástol postupne do dispozície trojkrídlového paláca – redukovaného gotického kastela – bez nárožných veží a štvrtého krídla. Na mieste tohto chýbajúceho južného krídla bol skalný blok, a tak nádvorie na tejto strane uzatvárala hradba. Novým javom bola prevažujúca obytná a reprezentačná funkcia. Týkalo sa to najmä poschodia východného krídla, kde dve miestnosti zaklenuli vyspelými rebrovými klenbami a takúto klenbu mal aj priľahlý priestor kaplnky. Podobne ako vo Zvolene sa na emporu kaplnky vstupovalo aj vonkajším portálom. Okná obytných priestorov boli „moderné“ – pravouhlé, obdĺžnikové so stredným krížom. Miestnosti v krídlach na nádvorí boli prístupné z pavlače na kamenných konzolách. Tvaroslovie hradu bolo teda zhodné so stavbou v blízkom Zvolene. Takto ho využíval aj kráľ Žigmund, po roku 1424 patril jeho manželke, kráľovnej Barbore. Potom sa v ňom striedali už šľachtickí užívatelia. Bol strediskom Vígľašského panstva, do ktorého patrili mestečká Zvolenská Slatina, Očová a Detva, dediny Hrochoť, Čerín, Slatinské Lazy v Podpoľaní a Vígľašská Huta - Kalinka, Stará Huta, Stožok, v pohorí Javorie. Za Ferdinanda I. sa stal objektom v protitureckej línii a od roku 1566 pribúdalo okolo jeho neskorogotického jadra renesančné opevnenie pozostávajúce z dodnes výrazných obranných bášt. V pokojnej dobe 18. storočia Esterházyovci, prestavali vnútorný hrad na barokové sídlo správy panstva. Barokové formy tak aj dnes dominujú na väčšine fasád a vo vnútorných priestoroch krídiel. Romantické cimburie na opevnení pochádza až z roku 1891, keď bol vlastníkom statkár Mikuláš Kis. Zámok bol po roku 1918 využívaný na kancelárie štátnych lesov. Po prechode frontu v roku 1945 bol hrad poškodený a postupne sa stal ruinou. Dnes, po rekonštrukcii (vychádzajúc z výskumu historika umenia Miroslava Suru) je v ňom plne vybavený zámocký hotel s kongresovou sálou.

Sharing