Collections Detail Collections Detail

Čierny Brod

Čierny Brod

Dátum pridania : 1.12.2015 15:06:05
Popis: Súčasťou tejto obce pri rieke Dudváh je pozoruhodná starobylá dedina Hegy. Bola majetkom Bratislavského hradu, spomínaná v roku 1239 a ako vypovedá jej maďarský názov, stála okolo malého návršia uprostred rovinatej krajiny. Práve na tomto „kopčeku“ sa zachoval veľmi zaujímavý príklad románskeho tehlového kostolíka z obdobia okolo roku 1230. Jeho stav by sa dal charakterizovať ako zakonzervovaný exponát a tak je pozoruhodnou pamiatkou najmä pre obdivovateľov originálnych foriem. K jeho románskej lodi pristavali okolo roku 1550 novú svätyňu, bočné lode a vežu. Pri požiari v roku 1915 sa tieto prístavby zrútili a v roku 1942 sa uskutočnila pamiatková rekonštrukcia fasád. Fasády kostolíka sú učebnicou architektúry vybudovanej z tehál, ktorá vyšla s príkladov románskej sakrálnej architektúry Lombardie. V Podunajsku zdomácnela a tu v Hegyi pracovali zrejme murári zo stavby baziliky benediktínskeho opátstva v neďalekých Diakovciach. Steny z výtvarne upraveného tehlového muriva členia oblé polvalcové prípory, na ktoré v hornej časti dosadajú tehlové oblúky drobných slepých arkád, nad ktorými je charakteristický vlys z tehál ukladaných do trojuholníkového radu, akejsi malej románskej galérie. Pôvodný tektonický a výtvarný efekt vytvárali striedania bielych maltových škár, omietkových plôch a červených plôch tehál. Záklenky a profily ostení portálov i okien tiež vytvorili z tvarovo pripravených tehlových článkov. Na vyvýšeninke, spolu s kostolíkom, stoja aj ďalšie objekty tejto kultúrnej „oázy“. Kaplnka, prícestná kamenná Pieta a zvonička. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1733 má v interiéri na klenbe barokovú nástennú maľbu a barokový stĺpový oltár so sochou Piety. Zvonica je ukážkou panónskej drevenej otvorenej rámovej konštrukcie postavenej z nerovných kmeňov stromov tzv. tvrdého dreva.

Sharing Sharing