Collections Detail Collections Detail

Dúbravica

Dúbravica

Dátum pridania : 1.12.2015 15:06:06
Popis: Dedina pri potoku Zolná, v krásnej krajine na úpätí Poľany. Trochu zabudnutá obdivovateľmi pamiatok na trase medzi známymi podpolianskymi kostolíkmi. V stredoveku patrila do Ľupčianskeho panstva. Po roku 1450 bola už vo vlastníctve Dúbravickovcov, ktorí si tu postavili rodový opevnený kaštieľ. Tento je dnes v ruinách, ale znalci ho ocenia ako vzácny príklad stredovekej stavby, na ktorej sú aj autentické gotické a renesančné detaily. Prestavovaný bol v období renesancie a rozšírený v 18. storočí. Ján Dúbravický sa okolo roku 1540 stal kremnickým banským Komorským grófom a vtedy sa v Dúbravici ťažilo a spracovávalo železo. Ešte v 15. storočí dali postaviť kostol sv. Žofie. Jednoloďový kostolík má polygonálne zakončenú svätyňu s rebrovou krížovou klenbou, zachovanými oknami s gotickými kružbami a nad gotickou severnou kaplnkou zvláštnu osembokú vežu, na ktorej je baroková helmica. Vo svätyni je barokový hlavný oltár sv. Žofie z roku 1760. Pred ním tam bol krídlový tabuľový oltár Kristovho príbuzenstva, ktorý do neho zaobstarali Dúbravickovci okolo roku 1515. Stredná tabuľa jedinečného neskorogotického oltáru sa však zachovala a cez súkromné zbierky sa dostala do Národnej galérie v Budapešti. Namaľoval ho zrejme maliar kráľovskej dielne v Budíne. Jeho unikátna ikonografia a štýl má pôvod v nemeckej franskej renesancii.

Sharing Sharing