Collections Detail

Farský kostol Narodenia Panny Márie

Farský kostol Narodenia Panny Márie

Dátum pridania : 1.12.2015 15:06:06
Popis: Postavili ho na prístupovej ceste na hrad, na terase Marienberg, niekedy okolo roku 1250. Pôvodne opevnený kostol po roku 1324 prestavali na trojloďovú baziliku, ktorú okolo r. 1470 nahradilo neskorogotické sieňové trojlodie s polygonálnym uzáverom. Počas obliehania hradu v roku 1528 kostol vyhorel. Jeho stavebné úpravy, pred rokom 1559, uskutočnili talianski majstri T. Sebastiano a Nicolo Bussi. Loď nanovo preklenuli renesančnou klenbou s hrebienkami a príkladom domácej, rustikálnej renesancie sú vstupné portály. Z pôvodného gotického chrámu sa zachovali iba steny svätyne a lode, neskorogotické piliere a náhrobok župného zástavníka Martina Zimu. V roku 1649 umiestnili do časti bočnej lode veľkolepý renesančný náhrobok hradného pána a župana Gašpara Illésházyho. Projekt na úpravu tohto priestoru na pohrebnú kaplnku zadal potom v roku 1741 Jozef Illésházy Ľudovítovi Godemu, spolupracovníkovi a pokračovateľovi sochárskeho umenia Georga Raphaela Donnera. Realizoval ho až v roku 1750. Je to vrcholné Godeho dielo. Priestor oddelil pompéznou barokovou mrežou (príklad Donnerovej kaplnky v Bratislave je zrejmý) a vo vnútri vytvoril oltár Ukrižovania. Sochami Krista na kríži, Bolestnej Panny Márie a sv. Jána sa Gode prihlásil k dokonalosti kompozícii svojho učiteľa, ako aj jeho smerovaniu ku klasicizmu.  Kostol Panny Márie nadobudol súčasnú, sčasti neogotickú podobu, po roku 1886.

Sharing