Collections Detail

Gemerský Jablonec

Gemerský Jablonec

Dátum pridania : 1.12.2015 15:06:07
Popis: Názov tejto obce naznačuje, že tu niekde bola kráľovská mýtna stanica. Dnes je vstupnou bránou do zvláštnej kotliny na hornom toku Gortvy pri južnej hranici Slovenska. Čaro tohto málo známeho kútu je v jeho vôni juhu a v kulise okolitých svahov sopečných vrchov, ktoré sú najtajomnejšie na západnej strane, kde sú ukryté lokality pri hrade Šomoška a vypína sa povestný kopec „Pohanský hrad“. Centrom týchto obcí je Nová Bašta a pri najjužnejšej z nich, Tachty, je pekná vodná nádrž. Je to aj mikroregión neveľkých vinohradov a vínnych pivníc vo svahoch. Nad geografickou križovatkou v Gemerskom Jablonci dominuje ukážkový románsky kostolík sv. Abdona a Senena. Postavili ho niekedy okolo roku 1220. Jeho svätyňa pozostáva z polvalcovej apsidy a krátkeho chóru. Zaklenuté sú konchou a valenou klenbou. Loď je plochostropá, jej drevený maľovaný kazetový strop je z roku 1703. Na západnej strane je pôvodná románska empora, ktorá nesie vežu. Jej okná na západnej strane majú neskororománsky stĺpik. Po obnove vonkajších fasád sú na južnej stene viditeľné aj románske okienka a románsky portál. V hornej časti steny apsidy, skryté pod omietkou, sú stopy po plastických príporách a drobných podstrešných arkádových oblúčikoch. V dedine Gemerský Jablonec je ešte niekoľko ukážok pôvodnej vidieckej architektúry.

Sharing