Collections Detail

Gréckokatolícky biskupský palác a katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa

Gréckokatolícky biskupský palác a katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa

Dátum pridania : 1.12.2015 15:06:07
Popis: Pôvodne kostolík mestského špitálu, zasvätený Panne Márii (gotická sieťová klenba jeho svätyne sa zachovala na speváckom chóre), používali v rokoch 1540 – 1673 slovenskí evanjelici. Potom ho dostal katolícky rád minoritov. V roku 1698 si postavili rozľahlú budovu konventu a v roku 1754 radikálne prestavali gotický kostol podľa projektu prešovského staviteľa Gaspara Urlespachera. Spolupráca so známym košickým sochárom Jozefom Hartmannom, tvorcom desiatok oltárov, sa zachovala na jedinečnej, až retábulovej rokokovej fasáde kostola. Po zrušení rehole minoritov, sa podarilo päť rokov opustené objekty získať pre gréckokatolícky vikariát mukačevského biskupstva. Po zriadení biskupstva v Prešove v roku 1820 sa kláštor stal jeho sídlom a kostol katedrálou. Budovu minoritského kláštora pre potreby biskupstva prestavali do klasicistickej podoby v roku 1848. Súčasný ikonostas v chráme zostavili po roku 1900.

Sharing