Collections Detail

Hrad Červený kameň

Hrad Červený kameň

Dátum pridania : 1.12.2015 15:06:08
Popis: Impozantný hrad nad údolím, v ktorom leží dedina Píla. Oddávna bol súčasťou línie strážnych hradov Uhorska nad cestou do Čiech. Podľa stredovekej kroniky, jeho dostavba pred rokom 1240 súvisela s aktivitami kráľovnej Konštancie, vdovy po českom kráľovi Přemyslovi Otakarovi I., dcéry uhorského kráľa Belu III., ktorá toto panstvo dostala ako dedičstvo. Postupne patril známym šľachticom. Archeologický výskum potvrdil jeho základy a dispozíciu pod súčasným nádvorím a stenami hradu. V roku 1535 ho Thurzovci predali svojim obchodným partnerom, Fuggerovcom, ktorí ho radikálne prebudovali na modernú renesančnú pevnosť. Plánovali tu skladovať tovar, najmä meď, pri transporte z banskej oblasti stredného Slovenska. Už po roku 1583 sa hrad stal majetkom rodu Pálffy. Mikuláš I. Pálffy, neskorší „hrdina od Rábu“, sa oženil s Máriou Magdalénou Fuggerovou, hrad odkúpil a dal prestavať na renesančný zámok. Na hornú úroveň pevnosti dal postaviť tri dvojpodlažné krídla a zvýšil ho tak o dve podlažia.  Jeho vnuk Mikuláš IV. Pálffy, známy stavebník vo Viedni, dal v rokoch 1651 – 1678 prestavať hrad do dnešnej podoby cisárskemu architektovi Filibertovi Luchese. Priamo zo severného Talianska pozvali maliara Carpofora Tencallu, ktorý potom patril medzi významných stredoeurópskych umelcov. Vďaka bádaniu historika umenia Petra Fidlera, podrobne poznáme mená aj všetkých ďalších majstrov, ktorí pracovali na tunajších vynikajúcich interiéroch raného baroka. Majstri, väčšinou talianskeho pôvodu a školenia, prišli zo stavieb v Trnave a Bratislave i z regiónu Viedne. Prestavovalo sa aj v ďalších storočiach. Hrad Červený Kameň mal, a dodnes má, veľké predhradia s hospodárskymi budovami, stajňami a objektmi pre personál, chránené múrom, valcovými baštami a bránami. Aj tieto, spolu s jazdiarňou, pavilónmi a záhradami, dotvárali typický komponovaný barokový areál. Pálffyovci tu sídlili až do roku 1945. Po vyvlastnení (a vyrabovaní) hrad postupne dôkladne obnovili a stal sa miestom uskladnenia časti historického nábytku z viacerých hradov a kaštieľov západného Slovenska. Ten dnes tvorí základ tunajšej vynikajúcej expozície múzea dobového bývania.

Sharing