Collections Detail

Liptovská Teplá, Turík Lúčky

Liptovská Teplá, Turík Lúčky

Dátum pridania : 1.12.2015 15:06:13
Popis: Priestor chotára Liptovskej Teplej, pre svoju ideálnu polohu v Liptovskej kotline, bol husto osídlený mnohými kultúrami. Na začiatku písomne podloženého obdobia (teda v 13. storočí) vieme, že veľké územie kráľovského domínia dediny Teplá s viacerými osadami patrilo pod správu hradu Liptov, potom Likava. Postupne vzniklo viac sídiel, z ktorých sa vyvinuli dediny: Madočany, Lúčky, Kalameny, Turík, Ivachnová, Lazy, Marcelová, Bešeňová, Vlachy, Potok, Vlašky. Tie už patrili známym zemianskym rodom. Teplá sčasti zemanom z Madočian (Madocsányi), Kubínyiovcom, Dvornikovi-chovcom (okolo 1550). V 18. storočí bola Teplá významným zemepanským mestečkom s trhmi a mnohými remeselníkmi, obchodníkmi. Dodnes sú v Teplej a časti Madočany viaceré kaštiele, ktorých ostatná forma po prestavbách je klasicistická. Teplej dominuje mohutný kostol sv. Filipa a Jakuba apoštolov. Pôvodne, okolo roku 1270, to bol typický jednoloďový ranogotický kostol s kvadratickou svätyňou zaklenutou jedným poľom krížovej rebrovej klenby. Okolo roku 1350 vložili južný vstupný kamenný, typický gotický, portál do lode a o storočie neskôr kamenný svätostánok do steny svätyne. Do dnešnej šírky rozšírili kostol aktivity zemianskych rodín. V roku 1570 dal Jakub Kubínyi pristaviť na juhozápadnej strane lode zaklenutý priestor kaplnky Svätého Kríža. Vtedy vybudovali aj dnešnú klenbu lode a západný vstupný portál (1573). V roku 1579 dal zeman Ladislav Usali postaviť na južnej strane mohutnú vežu, ktorej nárožné kvádrovanie si možno pozrieť v priestore krovu. Napokon v roku 1584 dal na južnej strane svätyne pristaviť kaplnku Krištof Kubínyi a stavba nadobudla dnešný rozsah. V 17. storočí zmenili aj veľkosť a formu okien. Celkom vzácne sa v nich detail originálnej farebnej sklenej vitráže. Zaujímavá a dominantná je výmaľba kostola. V rokoch 1898 – 1900 ju vyhotovil známy maliar, rodák z neďalekých Sliačov, Jozef Hanula. Vo svätyni napodobil pôvodné gotické nástenné maľby, pravdaže jeho štýlom. V lodi už realizoval nový program. Ide o zaujímavé dielo svojou bohatou ikonografiou, ako aj hanulovskou výtvarnosťou. Vo vnútornom vybavení je pozoruhodná neskororenesančná kazateľnica, dve vyrezávané patronátne lavice, rokokový oltár v kaplnke Sv. Kríža a drevený edikulový maľovaný epitaf Jána Kubínyiho z roku 1611. V krátkej doline vedúcej pod horský masív Choča je dedina Turík. Nad týmto, dnes pokojným údolím, boli v prvých storočiach opevnené lokality. V Turíku je jednoduchý kostolík Navštívenia Panny Márie z roku 1798, typická kúria Turanskovcov postavená v roku 1658 s originálnymi neskororenesančnými zaklenutými vnútornými priestormi a klasicistickou vonkajšou úpravou fasád a prístavbou vstupného rizalitu a niekoľko zaujímavých murovaných hospodárskych stavieb z 18. a 19. storočia. Severne od Teplej, v údolí východne od Choča, ležia Lúčky. Obec sa stala známa vďaka kúpeľom. Dolnú časť obce, pôvodnú dedinu od hornej časti, kde sú kúpele, oddeľuje v údolí skalný travertínový prah, na ktorom potok vytvára unikátne vodopády. Chránená prírodná pamiatka „Lúčanský vodopád“ je v parčíku v centre obce a je veľmi fotogenický. Kúpeľná časť Lúčok vznikla pri teplých prameňoch. Už v 18. storočí tu postavili niekoľko objektov. Až do polovice minulého storočia to boli dobre vybavené a navštevované kúpele. Potom objavili unikátne liečivé vlastnosti minerálnych prameňov na liečenie ženských chorôb. Výstavbu kúpeľného areálu po roku 1955 zavŕšila v roku 1970 moderná stavba liečebného domu Choč, podľa projektu architekta Jaroslava Víteka.

Sharing