Collections Detail

Lúka

Lúka

Dátum pridania : 1.12.2015 15:06:13
Popis: Napriek novým výrobným halám, ktoré spracovávajú tunajšie vynikajúce zdroje pitnej vody, stretneme sa tu cestou Považím s peknou panorámou obce Lúka. Dominuje jej renesančný kaštieľ a na hrebeni Považského Inovca hrad Tematín (pozri aj foto na str. 189). Ku kaštieľu na nevysokej, ale efektnej vyvýšenine, vedie okrem cesty, aj schodisko. Okolo roku 1660 ho dal postaviť Gašpar Sándor zo Slávnice s manželkou Katarínou. Tento rod bol od roku 1658 majiteľom časti Tematínskeho panstva a Lúka sa stala sídlom ich domínia. Nad vstupnou bránou je datovanie 1656. Reprezentuje typ blokového kaštieľa opevneného štyrmi nárožnými vežami. Pri neskoršej barokovej úprave (1756) vytvorili úzku vstupnú halu so zalamujúcimi sa ramenami schodiska zaklenutými plackovými klenbami. Budova kaštieľa i jeho veže dostali manzardové strechy. Hlavnú fasádu otočenú do parku oživili balkónom s barokovou mrežou. V jeho areáli stojí aj baroková kaplnka sv. Márie Magdalény, ktorú prestavali zo staršej hospodárskej budovy. Datovanie na jej fasáde – 1674, môže byť dodatočné.

Sharing