Collections Detail

Okoličné: františkánsky kláštor s kostolom sv. Petra z Alkantary

Okoličné: františkánsky kláštor s kostolom sv. Petra z Alkantary

Dátum pridania : 1.12.2015 15:06:16
Popis: Kláštor s kostolom, pôvodne zasvätený Panne Márii, kráľovnej anjelov, vyrástol na brehu Váhu, uprostred Liptovskej kotliny, v rokoch 1476 – 1492. Jeho staršia veža patrila asi pôvodnému farskému kostolu na tomto mieste. Trojloďový halový kostol s dlhou polygonálne ukončenou svätyňou je ojedinelou stavbou neskorej gotiky v Liptove a svojim kompletným dostavaním, podľa pôvodného projektu, je výnimočný aj medzi pamiatkami Slovenska. Umožnila to pozícia stavebníka. Bol ním sám kráľ Matej Korvín, ktorý poveril stavbou svojho familára, Matúša Czeczeiho, ktorého vymenoval za župana Liptovskej, Oravskej, Turčianskej, Nitrianskej, Šarišskej, Abovskej, Zemplínskej a Užskej župy. Matúš Czeczei dal na severnej strane lode, zároveň so stavbou, postaviť rodinnú kaplnku, ako to bolo pri františkánskych kostoloch bežné v celom Podunajsku. Vnútorné vybavenie chrámu okolo roku 1500 zaobstarali zrejme už Zápoľskovci. O sto rokov neskôr, v období dominantného protestantizmu, františkáni z Okoličného odišli. Vrátili sa v roku 1697, vďaka podpore nitrianskeho biskupa Ladislava Mattyasovského a po roku 1740 prestavali budovy kláštora do dnešnej podoby. Vtedy sa ako donátori prejavili domáci Okolicsányiovci a na hlavnom, i bočných barokových oltároch, je ich erb. Využili aj pôvodne czeczeiovskú kaplnku a hrobku tu má aj Ján Okolicsányi, arcibiskup varadínsky.

Sharing