Collections Detail

Plavecké podhradie: Plavecký hrad 16

Plavecké podhradie: Plavecký hrad 16

Dátum pridania : 1.12.2015 15:06:17
Popis: Zrúcanina hradu na vápencovej skale strážiaca široký priestor Záhorskej nížiny. Pre výstavbu pevnosti vybrali v polovici 13. stor. stavitelia prírodou chránené miesto v blízkosti staršieho keltského hradiska. Vďaka svojej polohe v citlivom priestore pohraničia bol hrad tesne po svojom vzniku svedkom bojov uhorských a českých vojsk. Do tohto obdobia patrí opevnenie horného hradu a štíhla hranolová veža na vrchole ostrého skalného brala. V priebehu 14. stor. bol zrejme súčasťou panstva Matúša Čáka a následne až do konca storočia v správe kráľovských kastelánov. Kráľovskí správcovia rozšírili obytné priestory sídla výstavbou mohutnej obytnej veže umiestnenej do čela hradu, ktorá zároveň plnila funkciu ochrancu vstupu. Koncom 14. stor. sa Plavecký hrad zaradil do rozsiahleho zoznamu majetkov Žigmundovho obľúbenca Stibora zo Stiboríc a po vymretí jeho rodu ho získal ďalší významný rod – grófy z Jura a Pezinka. Tieto veľmožské rody na Plaveckom hrade rozšírili skromné obytné priestory horného hradu hradným palácom a horný hrad obkolesili vencom vonkajšieho opevnenia. V priebehu 16. stor. hrad niekoľko krát zmenil majiteľov, najvýznamnejšou epizódou boli záložní majitelia Fuggerovci, ktorí zrejme doplnili masívnu delovú baštu s so strieľňami a odvetrávacím systémom podľa vzoru Červeného Kameňa. Poslednú kapitolu života hrad zažil v rukách Bakičovcov a následne veľmožského rodu Pálffyovcov. Ich dielom je dostavba hospodárskych a obytných budov a zosilnenie opevnenia dolného hradu ďalšou delovou baštou.

Sharing