Collections Detail Collections Detail

Podunajské Biskupice

Podunajské Biskupice

Dátum pridania : 1.12.2015 15:06:17
Popis: Sú mestskou časťou Bratislavy ležiacou už na Žitnom ostrove. Starobylá obec bola majetkom ostrihomského arcibiskupstva, čo zdedila aj v názve. Zachovali sa tu aj pamiatky na svetských zemepánov, kúria a kaštieľ. Stredoveký farský kostol sv. Mikuláša biskupa je akosi v tieni pamiatok centra mesta. Hodnoty v jeho interiéri sú však mimoriadne významné. Prístavby bočných lodí z roku 1937 mu dodávajú čiastočne moderný vzhľad, ale v strednom trojlodí spočívajú renesančné klenby na kamenných neskorogotických valcových pilieroch. Vypovedajú o veľkorysej hale, ktorej neskorogotické rebrové klenby sa nezachovali. Polygonálne zakončená svätyňa je zaklenutá gotickou krížovou a do polygónu sa vetviacou klenbou. Jej rebrá dosadajú na prípory s konzolami, v stene sú gotické sedílie a v oknách pôvodné kružby. Architektúra svätyne vznikla okolo roku 1400. Zvláštnym pokladom stredovekého umenia je priestor sakristie. Jej kamenná rebrová klenba s náročne plastickými konzolami a svorníkmi vypovedá o jej prvotnej, alebo prechodnej funkcii liturgického priestoru, okolo roku 1300. Okolo roku 1350 tu vyhotovili nástenné maľby s obrazmi legendy a martýria sv. Juraja. Odborné štúdie im venovala historička umenia Mária Smoláková. Priestor dnešnej sakristie bol vtedy, napriek patronátu ostrihomského arcibiskupstva nad obcou a kostolom, možno kaplnkou, alebo oratóriom svetského pána.

Sharing Sharing