Collections List Items

Kostol sv. Petra
Kostol sv. Petra

Kostol sv. Petra

Pôvodne stredoveký kostol sv. Petra v obci Pôtor s renesančným opevnením a zvonicou s bránkou.

Renesančný maľovaný strop
Renesančný maľovaný strop

Renesančný maľovaný strop

Nádherný renesančný maľovaný strop v interiéri kostola v Pôtri patria už dobe kresťanov evanjelikov.

Nástenné maľby
Nástenné maľby

Nástenné maľby

Nástenné maľby v interiéri kostola v Pôtri patria už dobe kresťanov evanjelikov.

Oltár v kostole v Pôtri
Oltár v kostole v Pôtri

Oltár v kostole v Pôtri

Oltár v kostole v Pôtri je príkladom umenia manierizmu.