Collections Detail

Sklabinský Podzámok: hrad Sklabiňa

Sklabinský Podzámok: hrad Sklabiňa

Dátum pridania : 1.12.2015 15:06:21
Popis: Historické pramene datujú vznik hradu Sklabiňa do začiatku 14. storočia a predpokladá sa, že jeho výstavba je dielom magistra Donča. Hrad zaujal vrchol homoľovitého návršia nad obchodnou cestou vinúcou sa okrajom turčianskej kotliny. Dominantnou časťou zrejme bola masívna obvodová hradba vymedzujúca neveľký areál pevnosti. V priebehu 14. storočia Sklabiňu spravovali kráľovskí kasteláni, ktorí zároveň mali titul turčianskych županov. V roku 1436 hrad v dôsledku útoku husitov vyhorel. V rámci rekonštrukcie sa pevnosť rozšírila o predhradie s polygonálnymi baštami obopínajúce po obvode horný hrad. Koncom 15. storočia bol hrad majetkom Jána Korvína, ktorý opevnenie predhradia zosilnil ďalšou baštou a plochu hradného jadra rozšíril o vežu s neskorogotickou kaplnkou. V roku 1540 Sklabiňu získavajú Révaiovci a ich panovanie na Sklabini trvalo nepretržite až do polovice 20. storočia. Od počiatku svojho pôsobenia venovali zdokonaleniu hradu značnú pozornosť – pred bránou vyrástlo opevnené predbránie a v jeho tesnej blízkosti aj polygonálna delová bašta. Už na začiatku 17. storočia však nad obranou prevládla potreba pohodlnejšieho bývania a tak Peter Révai v roku 1610 delovú baštu a predbránie zmenil na kaštieľ. Funkciu vonkajšieho opevnenia prebral nový okruh hradieb so vstupnou bránou zovretou dvojicou prízemných bášt. Postupom času sa všetky funkcie sídla skoncentrovali v budove a pôvodný hrad od 18. storočia začal chátrať. Kaštieľ v predhradí Révaiovci naďalej využívali ako letné sídlo a múzeum. Zánik priniesol až požiar v roku 1944 založený nemeckým vojskom.

Sharing