Collections Detail

Stará Ľubovňa: Hrad

Stará Ľubovňa: Hrad

Dátum pridania : 1.12.2015 15:06:22
Popis: Mohutný komplex hradu strážiaci cesty vedúce malebným údolím rieky Poprad. Hrad vznikol niekedy koncom 13. stor. ako strážca severnej hranice kráľovstva a pôvodne zaberal len malý zlomok rozlohy súčasnej pevnosti. Jeho zvyšky sú súčasťou múrov oboch palácov horného hradu. V priebehu 14. stor. bol hrad v správe kráľovskej koruny a občas hostil panovníka. V roku 1412 Ľubovňu, spolu so 16 spišskými mestami, dal Žigmund do poľského zálohu. Nedostatok financií na vyplatenie zálohu vyústilo v jeho trvanie celých 360 rokov a zároveň zásadne zmenilo dejiny hradu. Ten sa z pozície radovej pohraničnej pevnosti posunul do polohy centra zálohovaného územia. Táto skutočnosť sa ešte v stredoveku prejavila rozšírením opevnenia a palácových priestorov. V r. 1552 hrad postihol ničivý požiar, ktorý sa však stal impulzom na jeho veľkolepú prestavbu. Plocha pevnosti sa rozšírila výstavbou vonkajšieho venca masívneho delostreleckého opevnenia a v chránenej ploche horného hradu vznikol komplex dvoch honosných palácov doplnených sedem podlažnou strážnou vežou. Takto prestavaný hrad v 17. stor. dočasne chránil poľské korunovačné klenoty. V závere poľského zálohu postupne strácal význam a chátral, v tomto stave poslúžil ako väzenie dobrodruha Mórica Beňovského. Po návrate do vlastníctva uhorskej koruny pokračovalo chátranie a nevyšli ani plány na veľkolepú prestavbu. Od úplného spustnutia ho zachránila rodina Zamoyských, ktorá tu v r. 1930 zriadila múzeum.

Sharing