Collections Detail

Strečno: hrad Strečno

Strečno: hrad Strečno

Dátum pridania : 1.12.2015 15:06:23
Popis: Údolie Váhu medzi Žilinou a Martinom bolo v mieste ohybu rieky už oddávna strážené dvojicou hradov: Starým hradom a jeho mladším susedom Strečnom. Druhý postavili na vysokom brale so zvyškami veľkomoravského opevnenia a to priamo nad tadiaľto vedúcou významnou cestou, keďže úlohou hradu bola ochrana tunajšieho mýta. Najstaršia podoba hradu z prelomu 13.a 14. storočia pozostávala z čelnej hranolovej obrannej veže a múrom vymedzeného malého nádvoria s cisternou a obytnou budovou, poskytujúcou obydlie strážnej posádke.  K výraznému rozšíreniu hradného areálu dochádza za jeho držby kráľovnou Barborou v 1. polovici 15. storočia. Na staršie jadro hradu sa vtedy napojil nový pozdĺžny palác s kaplnkou orientovaný do nádvoria nového predhradia, spevneného dvomi hranolovými vežami, z toho jednou nad vstupnou bránou. Aj na prelome 15.a 16. storočia sa budujú nové palácové krídla, ktorými sa vymedzilo viacero hradných nádvorí. Koniec stredoveku priniesol i zdokonalenie obrany hradu a to vybudovaním nového pásu opevnenia s podkovovitými delovými baštami. Delostrelecká obrana sa zvyšovala i počas nasledujúcich renesančných prestavieb hradu, keď bola do smeru prístupu postavená pozdĺžna delová bašta a staršie bašty vo vonkajšom opevnení nahradili moderné polygonálne bastióny. V roku 1674 bol hrad po potlačení Vešeléniho povstania sčasti zdemolovaný a následne v roku 1698 nariadením cisára Leopolda zbúraný.  Vďaka komplexnej konzervácii hradných zvyškov uskutočnenej medzi rokmi 1978-1994 sa rozpad zrúcaniny pamiatky pozastavil a v jej zrekonštruovaných priestoroch dnes môžeme obdivovať muzeálnu expozíciu o dejinách hradu.

Sharing