Collections Detail

Svätý Anton: kaštieľ

Svätý Anton: kaštieľ

Dátum pridania : 1.12.2015 15:06:23
Popis: Vo Svätom Antone stál stredoveký strážny hrad, ale jeho miesto nepoznáme. Podľa chronostichonu v maľbe štítu vo dvore, dokončili výstavbu tohto kaštieľa v roku 1750. Pôvodne dvojkrídlový kaštieľ s kaplnkou dal postaviť, ešte pred rokom 1700, Štefan II. Koháry, ktorý žil na hrade Čabraď. Jeho synovec Andrej Jozef Koháry, generál cisárskych vojsk a hontiansky župan, uzavrel po roku 1740 zmluvu s Johannom Enzenhoferom na dostavbu kaštieľa do dnešnej štvorkrídlovej podoby. Podobný kaštieľ mu postavil tento viedenský staviteľ v Ebenthale v Dolnom Rakúsku. Vo Svätom Antone vzniklo typické šľachtické sídlo i priestory úradu Sitnianskeho a Čabraďského panstva. Strohý štýl reprezentoval generála a úradníka. Výnimku tvorí schodisko so sochami od Dionýza Stanettiho a alegorickou maľbou na strope a v opačnom krídle veľkolepý barokový interiér kaplnky s iluzívnymi maľbami od viedenského, v Banskej Štiavnici žijúceho, maliara Antona Schmidta. Neskôr pred kaštieľom vyrástla reprezentačná sýpka, pri nástupnej ceste pekná kaplnka sv. Jána Nepomuckého a za kaštieľom veľký anglický park, prechádzajúci do lesoparku, podľa plánov štiavnického staviteľa Františka Hausera. V roku 1826 zdedil kaštieľ rod Coburg. Dnešný stav vnútorného vybavenia barokových a klasicistických interiérov v severnom krídle, i salónov z konca 19. storočia v západnom krídle, je výsledkom zberateľstva Coburgovcov. Kaštieľ je exponátom i pracoviskom „Múzea vo Svätom Antone“. K atraktívnej prehliadke zaujímavých historických priestorov patrí aj jedinečná expozícia poľovníctva, ktorej základ položila táto ďalšia záľuba Coburgovcov. Múzeum usporadúva obľúbené dni sv. Huberta, nočné prehliadky kaštieľa, divadlá a mnohé programy pre deti.

Sharing