Collections Detail

Trenčiansky hrad

Trenčiansky hrad

Dátum pridania : 1.12.2015 15:06:24
Popis: Rozložitá kompozícia majestátneho hradu dominuje vyše desať storočí nad rovnomenným stredovekým mestom situovaným pri niekdajšom významnom brode cez rieku Váh. Tento najvýznamnejší považský hrad zaujal vrchol prirodzenej skalnej vyvýšeniny, pod ktorou už v roku 179 pobývali rímske légie a ktorá v 9. storočí poslúžila na výstavbu veľkomoravského hradu, v prameňoch uvádzaného ako „Trusun“. Význam hradu zotrval i neskôr, keď sa stal správnym centrom Trenčianskej župy a na jeho akropole po boku rotundy do 12. storočia vyrástla románska hranolová veža. I keď hrad odolal vpádu mongolov (1241), do konca 13. storočia na jeho akropole vztýčili modernejšiu kamennú hradbu, zvýšili vežu a onedlho, keď sa držiteľom hradu stal povestný oligarcha, Matúš Čák (1296–1321), získalo nové opevnenie s vežami aj rozsiahle predhradie.  Stavebný ruch neustal ani v nasledujúcich storočiach. Predovšetkým v 15. storočí, keď sa hrad stal majetkom kráľovnej Barbory Celjskej. Vtedy akropolu doplnili o nové priestranné paláce a kaplnku, vymedzujúce malé centrálne nádvorie. V dopĺňaní obytných priestorov pokračovali i zámožní Zápoľskovci na začiatku 16. storočia, ktorí nad vstupom do horného hradu vybudovali ďalší priestranný palác s besiedkou. Pozornosť venovali aj opevneniu ľahko prístupného predpolia zo strany horského hrebeňa. Tu vybudovali ojedinelý viacnásobný okruh opevnenia s hradbami, medziľahlými priekopami a delovými vežami, ktorý nemal v rámci Uhorska obdobu. K ďalšiemu posilneniu obrany a zvýšeniu výzdoby hradu prispeli i neskoršie prestavby za Thurzovcov, ktorí dali v predhradí vyhĺbiť aj povesťami opradenú „studňu lásky“. Za držby nasledujúcich majiteľov Illésházyovcov nastal postupný úpadok hradu, ktorý zavŕšil požiar v roku 1790. Dnešná podoba zrekonštruovaného hradu je výsledkom dlhodobej pamiatkovej obnovy, vďaka ktorej dnes pamiatka slúži pre verejnosť ako muzeálny exponát.

Sharing