Collections Detail

Betliar: park pri kaštieli

Betliar: park pri kaštieli

Dátum pridania : 1.12.2015 15:06:26
Popis: Unikátne množstvo parkov pri kaštieľoch a kúriách, ktoré boli na území Slovenska, zaniklo po roku 1945 spolu so spoločenskou vrstvou, ktorej prostredie pôvodne spríjemňovali a kultivovali. Len niektoré dožívali pri pamiatkach premenených na školy, zdravotnícke a sociálne zariadenia. Výnimkou je park betliarskeho kaštieľa a patrí medzi najzachovalejšie historické parky Slovenska. Vznikol pri letnom sídle uhorskej šľachtickej rodiny Andrássyovcov v 18. storočí. Jeho súčasnú podobu začal formovať okolo roku 1800 záhradný architekt Henrich Nebbien. Pravidelnú formu staršej francúzskej záhradnej architektúry postupne zmenil na typický anglický prírodný park. Okolo kaštieľa zoskupil vzácne cudzokrajné dreviny. Na ne premyslene, ale prirodzene, nadväzujú lesíky, lúky a aleje z domácich stromov, ktoré „v diaľke“ (park má viac ako 80 hektárov) prechádzajú do okolitého lesa. Súčasťou tajomnosti parku boli už aj vtedy drobné stavby. V roku 1823 záhradný architekt Jozef Bergmann doplnil park o ďalšie atrakcie – drobné romantické stavby, plastiky, dômyselný vyše štvorkilometrový vodný systém s fontánami, umelými tokmi, vodopádom a rybníkmi. Dodnes sa zachovali najmä prvky, ktoré pribudli okolo roku 1880. Časť z nich pripomína vtedajšiu obľubu exotiky Východoázijských kultúr. Park je prístupný a na jeho pokojnú prehliadku si treba rezervovať aspoň dve hodiny.

Sharing