Collections Detail

Dóm sv. Martina: II. časť

Dóm sv. Martina: II. časť

Dátum pridania : 1.12.2015 15:06:28
Popis: Severná fasáda tohto chrámu vytvára monumentálnu kulisu starobylej Kapitulskej ulici, na ktorej sú rezidencie kanonikov, objekty fary, palác prepošta a neskôr vybudované budovy jezuitského kolégia a kolégia Emericanum. Odtiaľto vstupovali do dómu sv. Martina kanonici i prepošt. Rozhodne si treba pozrieť vstupný portál z obdobia výstavby severnej steny lode (okolo 1340), ktorý sa po výstavbe kaplnky sv. Anny v roku 1480 ocitol v interiéri. Súčasný severný vstupný portál, napravo od neho, vybudovali okolo roku 1400, ale po regotizácii nevieme nakoľko je jeho tvar pôvodný. V roku 1729 tu pribudla kaplnka sv. Jána Almužníka. Toto samostatné všeumelecké dielo sochárstva, umeleckého remesla i maliarstva vytvorilo na severnej strane dómu jedinečnú kombináciu tvarov gotickej a barokovej architektúry. V interiéri dómu, v juhovýchodnom kúte lode, stojí jedno z najpozoruhodnejších diel európskeho barokového sochárstva. Treba vedieť, že jazdecké súsošie sv. Martina so žobrákom bolo súčasťou veľkolepého oltára. Archívy vypovedajú, že v dóme bolo predtým viac ako 24 gotických oltárov. Isté poznatky sú aj o bývalom hlavnom neskorogotickom oltári. Zachoval sa reliéf Narodenia Krista a socha Panny Márie zo Zvestovania. Obe diela patria k vrcholom umenia dielne, ktorá rozvíjala Gerhaertove nenapodobniteľné spôsoby zobrazenia ušľachtilých tvárí a ich vznešenej psychiky.

Sharing