Collections Detail

Fiľakovo: hrad Fiľakovo

Fiľakovo: hrad Fiľakovo

Dátum pridania : 1.12.2015 15:06:29
Popis: Mestečko s dominantou hradu na vulkanickom brale v severnej časti historického Novohradu. Počiatky Fiľakovského hradu spadajú do 1. polovice 13. stor, jeho zakladateľom bol zrejme rod Kačičovcov. Na vrchole skaly vystavali hrad pozostávajúci z obdĺžnikového paláca, vstupnej hranolovej veže a obvodovej hradby. Stavitelia umne využili tufovú skalu, z ktorej vytesali pravidelné kvádre na stavbu hradu a vytvarovali v nej aj časť opevnenia. Fiľakovo spolu s hradmi Bratislava, Nitra, Komárno a Abovský Novohrad patrilo medzi pevnosti, ktoré nepodľahli nájazdom Tatárov. V r. 1246, kráľ Belo IV. odobral hrad lúpežnému rytierovi Fulkovi (Falkovi) z rodu Kačičovcov a následne daroval synovi hlavného pohárnika Mórica. Začiatkom 14. stor. bol hrad súčasťou majetkové impéria Matúša Čáka Trenčianskeho. V priebehu 14. a začiatku 15. stor. bol prevažne v kráľovskej držbe, v r. 1438 bola vlastníčkou hradu kráľovná Alžbeta, ktorá poverila Jana Jiskru, aby hrad vojensky obsadil. Ďalšie vojenské akcie sa odohrali v r. 1483 keď hrad dobyli vojská Mateja Korvína a odňali ho neposlušnému Štefanovi Perényimu. V 14. a 15. stor. sa pôvodný neskorománsky hrad rozrástol o opevnenie predhradia situovaného na južnej terase hradného vrchu. V 1. polovici 16. stor. hrad získal ako veno manželky František Bebek, ktorý sa do dejín hradu v krátkom čase zapísal svojimi opevňovacími aktivitami. Za jeho pôsobenia bolo okolo r. 1550 najlepšie prístupné južné čelo predhradia zosilnené masívnymi delovými baštami. Ani čerstvo dokončené opevnenie hrad neuchránilo, nakoľko v r. 1554 hrad zradou dobyli osmanské vojská, ktoré tu zriadili sídlo tureckého sandžaku. Koncom tureckej okupácie hradu bol 17. november 1593, keď Fiľakovo dobyli vojská Mikuláša Pálffyho a Krištofa Tieffenbacha. V priebehu celého 17. stor. sa na hrade nachádzala silná posádka a podľa nariadení uhorského snemu bol hrad v r. 1608, 1609, 1613 a 1619 opevnený. Tieto opevňovacie práce hrad spolu s mestom premenili na mohutne opevnenú pevnosť. Prestavby hradu sa sústredili na zosilňovanie zraniteľného južného čela, kde vyrástli 2 nové línie opevnenia vrátane vonkajšieho pásu bastiónov a doplnenie hospodárskych budov na strednom nádvorí. Stavitelia zároveň využili mäkký vulkanický podklad pre vytesanie systému kanálov zbierajúcich dažďovú vodu z celého hradu do 2 cisterien. V r. 1682 hrad obľahli vojská Imricha Thökölyho spolu s tureckou armádou, ktorí ho dobyli a mohutný požiar ukončil existenciu hradu.

Sharing