Collections Detail

Hrad a predmestia

Hrad a predmestia

Dátum pridania : 1.12.2015 15:06:29
Popis: Zástavba osád pod opevneným hradným kopcom sa sústredila popri starých diaľkových cestách, ktoré sa rozchádzali od brehu Dunaja. Ich trasy sa zachovali aj v uliciach centra mesta, ktoré neskôr uzavreli mestské hradby. Výraznejšie ostali v štvrtiach, ktoré boli „vonku“, mimo hradieb. Tieto sú dnes samozrejmou súčasťou Starého mesta, ale až do zbúrania hradieb koncom 18. storočia, žili do veľkej miery osobitne. Mali aj svoj kostol. Severná časť sv. Michala, severovýchodná sv. Vavrinca, časť na východnom svahu hradu sv. Mikuláša. Iné boli podhradia – Vydrica a Zuckermandl – iná bola zástavba obydlí rybárov pri Dunaji južne od hradieb. Ich mená niesli mestské brány, ktoré stáli pri nich – Vydrická, Michalská, Vavrinecká, Rybárska. V období tureckého nebezpečenstva museli byť síce sčasti zbúrané, ale po roku 1700 vyrástol v priestore Michalského predmestia kláštor trinitárov s kostolom a komplex kapucínskeho kláštora, popri starých cestách predmestia sv. Vavrinca postavili veľké rádové špitály. Tieto im na dlhé obdobie stanovili aj primerané mestské meradlo. Postupne tu vyrástli dlhé rady a bloky domov vinohradníkov, remeselníkov a mešťanov. Napokon v šľachtických a diecéznych záhradách veľké letné paláce.

Sharing