Collections Detail Collections Detail

Otrhánky

Otrhánky

Dátum pridania : 1.12.2015 15:06:31
Popis: Rímskokatolícky kostol Narodenia P. Márie, svojou polohou na návrší i okolitým terénom, vyžaruje ducha starobylosti, miesta starej, zrejme opevnenej osady. Patrila do chotára Ostratíc, ale v roku 1596 ju nazvali „Otrhane Strece“, pretože sa odtrhla, osamostatnila. Kostol je jednoloďový s polkruhovo zakončenou svätyňou, ktorá je z vnútra podkovovitá a zaklenutá konchou. Výskum ukázal, že loď bola pôvodne kratšia. Predĺžili ju okolo roku 1410 a preto je na západnej strane neskorogotický sedlový portál v interiéri fragment nástennej maľby archanjela Michala. V 18. storočí dokonca premurovali „najrománskejšie“ vyzerajúcu svätyňu, ale na pôvodných základoch. Reštaurované pôvodné románske okienka na lodi (s renesančnou výzdobou), základy, proporcie a kamenné kvádrikové murivo, vypovedajú o stavbe tohto kostolíka niekedy v 11. alebo na začiatku 12. storočia. Stavby tohto typu nadviazali v predrománskom období na neprerušené tradície Veľkej Moravy.

Sharing Sharing