Collections Detail

Stará radnica

Stará radnica

Dátum pridania : 1.12.2015 15:06:32
Popis: Najvýznamnejšiu stavbu mesta možno spoznávať veľmi podrobne, pretože vnútorné priestory sú expozíciou Múzea mesta Bratislavy. Múzeum patrí k najstarším na Slovensku. Založené bolo v roku 1868. Má jedinečné zbierky. V najvzácnejších priestoroch Starej radnice je expozícia dejín mesta, ktorá pokračuje aj v krásnych rokokových priestoroch susedného Apponyiho paláca expozíciou šľachtických interiérov a bratislavského vinohradníctva v jeho suteréne.  Stará radnica nadobudla dnešné stavebné zoskupenie postupne. Najstaršia je obytná veža opevneného domu rodiny Jakubovcov s dvojpodlažným dvorovým krídlom, ktoré malo na vonkajšej strane obranné cimburie. Dobové dokumenty ho nazývajú „ nový dom s vežou“ a richtár Jakub II. ho postavil okolo roku 1330. Jakub II. zomrel v r.1374 a jeho syn Mikuláš dal do zálohy „starý dom“, ktorý stál na mieste dnešného jezuitského kostola a druhý syn Pavol dal do zálohy „nový dom“ Izákovi z Hainburgu, od ktorého ho mesto kúpilo v roku 1387 za 447 zlatých florénov, aby neprišlo o objekt, kde sa schádzala rada mesta. Neskôr mesto dokupovalo aj ďalšie domy do námestia. V roku 1421 susediaci „dom s mrežou“ a o rok neskôr, za richtára Hansa Pawera, pristavalo na ďalšej parcele mesto objekt s fasádou na spôsob palácov v Benátkach s novou radnou sieňou na poschodí. Zjednocujúcu prestavbu urobili po roku 1442. Vtedy vsadili väčší portál segmentového tvaru do jedinečného prejazdu z námestia do nádvoria, na poschodí zriadili novú radnú a súdnu sieň. Podobný gotický prejazd bol neskôr aj na prízemí Pawerovského domu. Dnešný tvar strechy s vikiermi vznikol v roku 1495. Pre archív dokúpili potom aj Ungerov dom.  Po roku 1577 postavili nad vstupným portálom arkier, v roku 1581 arkádovú chodbu popri severnom krídle v nádvorí a dnešný renesančný tvar nadobudli aj okná do námestia. Od roku 1650 sa postupne menili vnútorné reprezentačné priestory a efektný barok dal napokon v roku 1733 aj dnešnú nezameniteľnú podobu radničnej veži.  Ambície 19. storočia sa radnici šťastne vyhli, azda aj preto, že v najcennejších priestoroch už bolo múzeum. Neogotickú úpravu podstúpil len arkier do námestia. Z dnešného pohľadu je však fascinujúca úplná prestavba „zadných“ krídiel radnice, južného a východného do Primaciálneho námestia. Mesto totiž v roku 1867 kúpilo Apponyiho palác a potom v roku 1903 aj nepoužívaný Primaciálny palác, čo umožnilo prepojenie a doplnenie stavebných objektov. Architektonickú súťaž v roku 1907 vyhrali architekti J. Hübner a S. Mészner. Nové krídlo vytvorilo do Primaciálneho námestia „starobylú“ neogotickú kulisu a nádvorie sa doplnilo renesančnou arkádou presne podľa pôvodnej pri severnom krídle. Rovnako južné krídlo vytvorilo decentné neogotické uzavretie bizarného historického nádvoria a na druhej strane rešpektovalo rokokové nádvorie v Apponyiho paláci. Interiéry sú už moderné a účelové.  Návštevou múzea v Starej radnici, ako aj niektorého kultúrneho podujatia na jej nádvorí, získame koncentrovaný obraz mesta.

Sharing