Collections Detail

Aspremontov palác

Aspremontov palác

Dátum pridania : 1.12.2015 15:06:32
Popis: Bratislavčania Vám ukážu cestu k tomuto pozoruhodnému palácu vtedy, ak sa spýtate na Medickú záhradu. Novodobý názov parku vyplynul z funkcie sídla vedenia Lekárskej fakulty v paláci. Po roku 1920 darovala totiž palác univerzite jeho posledná majiteľka, K. Schiffbecková.  Grófsky rod z Aspremontu prišiel z Lotrinska a vyženil najmä majetky na východe dnešného Slovenska. V roku 1769 gróf Ján Gobert z Aspremontu kúpil jednu zo záhrad na Špitálskom predmestí Bratislavy a dal si tu postaviť letný palác. Postavil ho známy staviteľ, neskôr architekt dvorskej komory, Johann Joseph Tallherr. Palác, najmä fasády, obsahujú typické prvky jeho ďalších stavieb klasicizujúceho baroka vo Viedni i Banskej Štiavnici. Pozoruhodné je asymetrické schodisko, naopak typická je sála „piana nobile“ v strede. Domáca kaplnka, vysoká cez dve poschodia, má na strope maľbu s námetom alegórie Starého a Nového zákona od maliara z okruhu F.A. Maulbertscha (A. Zalinger?), ako aj cenný oltár. Letný palác bol aj neskôr za Esterházyovcov miestom povestných záhradných slávností.  V dnešnom parku možno vidieť rozložitý pamätník maďarského básnika Sándora Petőfiho od sochára V. Rausch-Radnaiho z rokov 1905-1911 a bronzovú verziu pozoruhodnej sochy slovenského spisovateľa Martina Kukučína od svetoznámeho chorvátskeho sochára Ivana Meštroviča, ktorý ju vytvoril v roku 1961 pre mesto Punta Arenas v Argentíne.

Sharing