Collections Detail Collections Detail

Bývalý kostol a kláštor klarisiek

Bývalý kostol a kláštor klarisiek

Dátum pridania : 1.12.2015 15:06:33
Popis: Kostol patrí k najvýznamnejším stavbám gotickej architektúry v tejto časti Európy. Po roku 1297 ho, na mieste kláštora cistercitiek, začali stavať pre elitnú rehoľu klarisiek. Proporcie dlhej lode s rovnako širokou svätyňou za víťazným oblúkom vyjadrujú uzavretosť rehoľného spoločenstva, podobnú kontemplatívnym kartuziánom. Okolo roku 1330 zaklenuli loď a o dve desaťročia neskôr aj polygonálne zakončenú svätyňu. Požiar v roku 1515 zničil aj časť klenby lode a tak jej tri polia pred víťazným oblúkom, sú jednoduchšou verziou pôvodných. Kameňosochárske detaily pod pätkami klenieb v západnej časti lode (okolo 1330) a vo svätyni (okolo 1350), patria k formám okruhu gotického umenia rakúskeho Podunajska (Viedeň, Krems, Imbach, Enns) a pravdaže k pamiatkam v samotnej Bratislave: Dóm sv. Martina, Stará radnica.  Okolo roku 1400, si klarisky dali postaviť päťbokú vežu, ktorá v súlade s predpismi mendikantských reholí nemá základ na zemi, ale vyrastá na konzole juhozápadného nárožia kostola. V porovnaní s vežou františkánskeho kostola (na ďalšej strane) vyniká súborom kamenných sôch. Každá svojou kompozíciou patrí do obdobia „krásneho slohu“.  Po dočasnom odchode klarisiek z Bratislavy do Trnavy, ktorý vyvolalo turecké nebezpečenstvo i doba reformácie, nastúpila etapa novej okázalosti. S podporou arcibiskupov Petra Pázmánya a Imricha Lósyho vybudovali v rokoch 1637 –1640 úplne nové (súčasné) budovy kláštora, podľa návrhu staviteľa Jakuba Rava. V roku 1702 zbarokizovali poškodenú vežu. Okolo roku 1750 vybavili svätyňu kostola rokokovými maľbami (s iluzívnymi oknami gotickými) a oltármi s plastikami od donnerovského sochára Ľudovíta Godeho a obrazmi od maliara Franza Antona Palka.  Po zrušení rehole v roku 1782 slúžil kláštor rôznym účelom. V roku 1898 regotizovali vežu podľa návrhu Fridricha Schuleka. Dnes je v krídlach kláštora časť Univerzitnej knižnice a priestor kostola je muzeálnym priestorom, ktorý slúži aj na kultúrne podujatia.

Sharing Sharing