Collections Detail Collections Detail

Františkánsky kostol Zvestovania Panny Márie: kaplnka sv. Rozálie

Františkánsky kostol Zvestovania Panny Márie: kaplnka sv. Rozálie

Dátum pridania : 1.12.2015 15:06:33
Popis: Steny polygonálneho zakončenia kaplnky sú ešte gotické. Prezrádzajú to dolné časti kamenných valcových prípor niekdajšej gotickej klenby, ktoré sú v jej podzemí, pretože súčasná podlaha, spolu s neskororenesančnou budovou kláštora, je asi o dva metre vyššie, ako bola stredoveká. Gotickú kaplnku postavili okolo roku 1400 a vtedy ju zasvätili sv. Šebastiánovi. Klenba v kaplnke je teraz lunetová, z obdobia okolo roku 1640. Jej hlavný oltár sa skladá z klasicistickej stavby retábula, v ktorého nike je ľudová mariazellská soška Panny Márie s Ježiškom, pod ňou je starší kamenný polychrómovaný reliéf sv. Rozálie, po stranách kamenné sochy sv. Šebastiána a sv. Róchusa z 19. storočia. Vzácny je však vrcholno-barokový oltár sv. Jána Nepomuckého z roku 1749 pri ľavej stene a vpravo veľmi zaujímavý dar Imricha Czobora z roku 1670 – mramorový oltár Vir dolorum s nástrojmi Kristovho umučenia.

Sharing Sharing