Collections Detail Collections Detail

Kaplnka Corporis Christi

Kaplnka Corporis Christi

Dátum pridania : 1.12.2015 15:06:33
Popis: Stojí v radovej zástavbe Pánskej ulice, vľavo pri Balassovom paláci. Už v roku 1396 tu malo kaplnku bratstvo Kristovho Tela. Pozoruhodná tabuľa s reliéfom z roku 1627 nad vchodom hlása, že kaplnku zničenú vojskom Bethlena dal obnoviť biskup Telegdy. Dnešná kaplnka je klasicistickou stavbou, ktorú si bratstvo dalo postaviť v roku 1775 podľa plánov Matheusa Walcha. V jej interiéri, ktorý je dnes súčasťou domu jezuitov, sú na troch poliach pruskej klenby fresky, ktoré namaľoval, súdiac podľa Maulbertschovho štýlu, asi Andrej Zallinger. Ich námety vypovedajú o úcte bratstva k fenoménu Kristovho Tela. V prvej klenbe je alegória vyzbieraných materiálnych prostriedkov bratstvom pre dobrý účel, v strednej Nástroje Kristovho umučenia a ich rola, ktorú zohrali od vykúpenia hriechu Adama a Evy až po sedem pečatí konca sveta, ktoré drží Baránok. V klenbe nad oltárom je oslava hostie – Tela Kristovho v monštrancii.

Sharing Sharing