Collections Detail Collections Detail

Kaplnka sv. Kataríny

Kaplnka sv. Kataríny

Dátum pridania : 1.12.2015 15:06:33
Popis:

Bola súčasťou vtedajšieho dvora cistercitského opátstva v Heiligenkreuzi. V roku 1311 ju dal postaviť František de Colomba, kaplán pápežského legáta kardinála Gentilisa. Pred jej gotickým priečelím stojí klasicistická fasáda, ktorú okolo roku 1840 vyprojektoval Ignác Feigler starší. Vnútorný priestor je vzácnym príkladom poklasickej gotiky rakúskeho Podunajska. Na svoju dobu subtílne rebrá klenby majú ostrohovito vykrúžené pätky, ktoré sa na území Slovenska objavujú v tom čase aj na stavbe minoritského kostola v Levoči. Na kaplnke sa zachovali vo východnom okne aj originálne kružby.

Sharing Sharing