Collections Detail Collections Detail

Maximiliánova fontána

Maximiliánova fontána

Dátum pridania : 1.12.2015 15:06:33
Popis: Postaviť ju dalo mesto v roku 1572 na pamäť prvej korunovácie v Bratislave, ktorá bola v roku 1563. Uhorskou korunou tu korunovali Maximiliána Habsburského, ktorý potom na túto vodnú nádrž prispel aj preto, že pri oslavách korunovácie vznikol požiar, ktorý spôsobil mestu škody. Na pilieri v strede fontány s oslavnými nápismi je socha kráľa Maximiliána v brnení s uhorským znakom. Vyhotovil ich kamenár Andrej Luttringer z neďalekého Deutsch-Altenburgu. Po roku 1700 zvýšili pilier a časť podstavca s postavičkami nahých chlapcov vymenili za chlapcov držiacich korytnačky. (Pôvodnú časť možno dnes vidieť v arkádovom dvore domu na Uršulínskej ulici.). Bratislavčania nazývajú túto fontánu Rolandovou, pretože nie veľmi portrétna postava kráľa Maximiliána, sa ako socha v brnení, stala v 19. storočí súčasťou romantického mýtu nemeckých miest o ochrancovi práv a slobôd, rytierovi Rolandovi.

Sharing Sharing