Collections Detail Collections Detail

Michalská veža

Michalská veža

Dátum pridania : 1.12.2015 15:06:33
Popis: Z troch hlavných brán mestského opevnenia sa zachovala ako jediná. Dolná, hranolová časť je pôvodnou stredovekou bránou, ktorú ukončovalo cimburie. Nadstavali ju okolo roku 1520 a z tohto obdobia sa zachovala na severnej strane neskorogotická tabuľa s erbmi Uhorska, mesta Bratislavy a rodu Jagellovcov. Pred rokom 1600 nadstavali bránu o poschodia polygonálnej veže a v roku 1758 na ňu osadili vysokú, dodnes zachovanú barokovú helmicu, vo vrchole so sochou sv. archanjela Michala od Petra Ellera. Nad otvorom brány, na južnej strane, je kovová kartuša so znakom mesta a Uhorska, zrejme z dielne Ľudovíta Godeho. Vo veži Michalskej brány je dnes expozícia zbraní a fortifikácií mesta, z ktorej je prístupná vyhliadková ochodza.

Sharing Sharing