Collections Detail Collections Detail

Stará radnica: podjazd a kaplnka sv. Ladislava.

Stará radnica: podjazd a kaplnka sv. Ladislava.

Dátum pridania : 1.12.2015 15:06:33
Popis: Podjazd vedľa veže, ktorý vedie cez krídlo z námestia do nádvoria, spolu s kaplnkou na poschodí nad ním, sú predmetom veľmi rozdielnych vysvetľovaní obsahu, ako aj obdobia vzniku. Spôsobili to, ako obvykle, fragmentárne zachované historické zmienky, ale aj architektúra a jej detaily, z ktorých niektoré patria do obdobia okolo roku 1430 (portály), ostatné svojou formou patria dobe okolo roku 1350. Ani pri poslednom reštaurovaní nebola snaha zistiť vzťah portálov do prejazdu z námestia a nádvoria k stenám, ani vysvetliť stlačený segmentový profil klenby k ostatným jej detailom, ktoré spolu s tvaroslovím a sochárskymi detailmi kaplnky, maľbami a heraldikou sa jednoznačne hlásia k zlatému veku bratislavskej stavebnej plastiky v rokoch 1330 – 1360 a k množstvu paralel z tohto obdobia vo Viedni a priľahlom Podunajsku, ale aj celkom blízko v kostole bratislavských klarisiek. Tieto vypovedajú, že podjazd a kaplnku na poschodí dal pred rokom 1350 vybudovať vlastník domu Jakub II., ktorý bol bratislavským richtárom v rokoch 1326 – 1374.

Sharing Sharing