Collections Detail

Strážky a okolitá tatranská krajina

Strážky a okolitá tatranská krajina

Jana Jakušová

Dátum pridania : 20.7.2017 10:58:50
Popis:

Základná kolekcia je zostavená z diel digitalizovaných v rámci projektu Digitálna galéria a viaže sa na vnímanie Strážok, rodinného sídla Mednyánszkych, parku a okolitého prírodného prostredia Vysokých Tatier očami niekoľkých výtvarne činných osobností, ktoré v strážskom kaštieli žili (Ladislav Mednyánszky) alebo boli jeho návštevníkmi (Nandor Katona, Frida Lohwag Konstantinova).

Ladislav Mednyánszky

(1852 – 1919), maliar stredoeurópskeho významu, jeden z najvýznamnejších umelcov, ktorí sa narodili, žili a tvorili na území  Slovenska; v Strážkach sa nachádzal maliarov jediný stály ateliér, v domácom prostredí kaštieľa sa uchovala i časť autorovej pozostalosti (významná časť tzv. strážskej pozostalosti je dnes v zbierkach Slovenskej národnej galérie).

Nándor Katona

(1864-1938), pôvodným menom Ferdinand Kleinberger, žiak a nasledkovník Ladislava Mednyánszkeho; významnú časť 80. a 90. rokov 19. storočia prežil v Strážkach; po roku 1899 sa usadil v Budapešti, takmer každoročne však navštevoval Spiš a Tatry, ktoré sa stali aj dominujúcim námetom jeho tvorby.

Frida Lowaq Konstantinová

(1884-1918), maliarka, učiteľka výtvarnej výchovy Czóbelovských detí; z pobytu v Strážkach - okolo roku 1913 - sa zachovali viaceré portréty členov rodiny a pohľady na Strážsky kaštieľ.

Sharing