Collections Detail

Cechy a remeslá na Slovensku

Cechy a remeslá na Slovensku

Gregor Gardoš

Dátum pridania : 21.12.2017 6:42:15
Popis:

Cechy a remeslá na Slovensku tvorili neoddeliteľnú súčasť celkového rozvoja regiónov a miest. Pre efektívne opísanie cechov a cechových organizácií na Slovensku je na tomto mieste vhodné opísať spôsob, akým došlo ku vzniku a rozvíjaniu remesiel.

Remeslá sa v ľudskej spoločnosti začali rozširovať v dôsledku jej štrukturálnej deľby a  vývinu. Pôvodne kočovní lovci a zberači sa postupne pretransformovali na pastierov a roľníkov čo viedlo k vytvoreniu stálych obydlí. Práve stále obydlia poskytli priestor pre vznik skupiny  remeselníkov. Remesla sa pôvodne orientovali na spracovanie kovov a až neskôr sa ich predmet záujmu podstatne rozšíril.

Vytváranie a rast mestských sídel, ktoré sú v rámci stredoeurópskeho priestoru datované od cca 12.-14. storočia, zapríčiňujú zmenu v oblasti remesiel. Remeselníci sa začínajú stávať slobodnými a za kvalitne vykonávanú prácu sú často odmeňovaní pôdou. Počas feudalizmus sa remeslá z vidieka a kláštorov začínajú presúvať do miest. Po vzore nemecky hovoriacich krajín sa približne v 13. storočí začínajú vytvárať nové sociálno-ekonomické organizácie – cechy. Pre takýto typ hospodársko-spoločenskej organizácie bolo špecifické napr. povinné členstvo remeselníckych majstrov (remeselník, ktorý nebol členom cechu bol považovaný za nedostatočne kvalifikovaného/nekvalitného). V neposlednom rade boli cechy charakteristické dlhým pracovným časom, sociálnymi výhodami (sledovali sociálne záujmy svojich členov), kontrolou kvality a ceny.

Sharing