Collections Detail

TRADIČNÉ ĽUDOVÉ ZVYKY PRI ÚMRTÍ

TRADIČNÉ ĽUDOVÉ ZVYKY PRI ÚMRTÍ

Gregor Gardoš

Dátum pridania : 21.12.2017 12:58:23
Popis:

Úmrtie človeka a s ním spojený súbor praktík, obyčajov a predstáv, patrí medzi významný element duchovnej kultúry každého národa. V  tradičnej Slovenskej agrárnej kultúre bola smrť takmer vždy vnímaná ako dôsledok života a ako jedna z jeho etáp. Smrť najmä starého človeka sa prijímala ako nevyhnutná. V minulosti bola smrť vnímaná ako spoločenská udalosť, s ktorou sa ľudia ba aj deti stretávali takmer v každodennom živote. O smrti sa bežne rozprávalo, starí ľudia sa na ňu pripravovali (chystali si šaty do truhly, odkladali peniaze na pohreb). Hovorili o tom so svojimi potomkami, príbuzným a známymi. Súviselo to vo veľkej miere s vierou v existenciu posmrtného života.Význam obyčajov spojených s úmrtím mal v tradičnej ľudovej kultúre veľmi dôležitú úlohu. Okrem skutočnosti, že tieto zvyky disponovali potrebnými psychohygienickými funkciami, boli to aj spoločenské akty, ktoré potvrdzovali vylúčenie mŕtveho zo spoločenstva a rodiny. Podľa predstáv mali takéto sociálne akty zabezpečovať potreby mŕtveho na druhom svete a slúžiť ako prevencia pred jeho možným návratom.

Sharing