Collections Detail

Dominik Skutecký

Dominik Skutecký

Jana Jakušová

Dátum pridania : 1.3.2018 11:23:27
Popis:

Umenie a láska, práca a sláva. To bolo krédo Dominika Skuteckého, ktorý sa svojimi výtvarnými dielami nezmazateľne zapísal nielen do slovenských kultúrnych dejín, ale aj do európskej maliarskej avantgardy na prelome 19. a 20. storočia.

Pre diela Dominika Skuteckého sú typické žánrové figurálne námety a realistické vyobrazenie krajiny. Niekoľko rokov žil v Taliansku, kde maľoval mnoho obrazov s motívom bežného života. Už tu si získal popularitu žánrovou maľbou sentimentálnych námetov a chrámových interiérov. Vo svojich dielach sa snažil zachytiť prostého človeka v každodenných situáciách.

Neskôr, po návrate na Slovensko, sa venoval výlučne vyobrazeniu obyčajného prostredia a oslavoval jednoduchého slovenského človeka. Maľoval taktiež výjavy z malomesta. Bol fascinovaný prácou kotlárov; medzi jeho vrcholné diela patria aj obrazy, kde využíval tematiku hámrov. Podmienky, ktoré mu priniesol pobyt v Banskej Bystrici poznamenali jeho tvorbu smerom k realizmu.

Svojim talentom, nadaním a umením zaznamenal výnimočný celoeurópsky ohlas. Dnes Skuteckého diela môžeme nájsť v domácich aj svetových galériách a múzeách.

Sharing