Collections Detail

Fotografické žánre - krajina a mesto

Fotografické žánre - krajina a mesto

Dátum pridania : 11.5.2018 13:39:57
Popis: Najdominantnejším typom fotografie v minulosti bol portrét. Zobrazovali sa jednotlivci, ako aj skupiny a postupne sa tvorba fotografie presúvala z ateliérov do "prirodzeného" prostredia. Ďalším objektom fotografickej tvorby, ktorý v minulosti prevažoval bola krajina a miestopisné pohľady. Ľudia si všímali svoje okolie a novým médiom, ktoré sa stávalo čoraz dostupnejším sa ho snažili zachytiť. Nasledujúca virtuálna výstava sa zameriava na tento druhý typ fotografického žánru - krajinu a mesto. 

Sharing