Collections List Items

Rakúsky cisár František Jozef I.
Jacoby, Louis Rakúsky cisár František Jozef I.
Franz Jozef sa narodil v auguste 1830 vo Viedni ako prvý potomok arcivojvodu Františka Karola a Žofie Bavorskej. Matka Žofia ho už od útleho detstva vychovávala, v pobožnom a cieľavedomom duchu, ako budúceho cisára. V trinástich rokoch nastúpil Franz Jozef do služby v armáde, ktorá sa stala jeho veľkou záľubou. Táto záľuba ovplyvnila aj spôsob, akým sa odieval – po celý svoj život nosil vojenskú uniformu.
František Jozef - vyšívaný obraz
František Jozef - vyšívaný obraz
2. decembra 1848 strýko Františka Jozefa, cisár Ferdinand I., abdikoval na trón a otec Františka Jozefa, František Karol, sa vzdal následníctva v prospech svojho syna. František Jozef sa vo veku 18 rokov stal cisárom a ostal ním dlhých 68 rokov do roku 1916. V období jeho nástupu na cisársky trón zúrili v kráľovstve mnohé národnostné nepokoje a revolúcie. Franzovi Jozefovi a rakúskej armáde sa podarilo revolúcie spacifikovať a rehabilitovať mocenské postavenie Rakúska. Františkova reakcia na revolúciu priniesla neo-absolutizmus a nastolenie tzv. policajného režimu, ktorého bol čelom.
Lippay: František Jozef I.
Lippay, Bartolomej Dominik Lippay: František Jozef I.
V medzinárodnej politike Franz Jozef nezožal veľký úspech. Počas ozbrojeného konfliktu medzi Ruským impériom a koalíciou Osmanskej ríše (krymskej vojny 1853 – 1856) si znepriatelil Rusko, po porážke vo vojne s Francúzskom a Sardíniou (1859) musel odstúpiť Lombardiu a po prusko-rakúskej vojne (1866) stratil Benátsko. Najväčším zlomom v jeho neúspechu bolo rakúsko-uhorské vyrovnanie (1867). Rakúska monarchia sa rozdelila na dve časti (Rakúsko-Uhorsko), mala dve hlavné mestá, dva oddelené parlamenty, spoločné ostali panovník, armáda, zahraničnú politika a mena. Vytvorenie duálneho štátu však monarchiu oslabilo. V roku 1878 obsadilo Rakúsko - Uhorsko Bosnu a Hercegovinu. František Jozef I. sa spojil s Talianskom a Nemeckom a vznikla známa a významná koalícia zvaná Trojspolok. Po atentáte na Františka Ferdinanda d´Este (synovec Franza Jozefa I.) to bolo práve Rakúsko-Uhorsko na čele s Franzom Jozefom I. vypovedalo v roku 1914 vojnu Srbsku, ktorá prerástla do 1. svetovej vojny. 
Portrét cisára Františka Jozefa I.
Stredoeurópsky maliar z 1. polovice 19. storočia Portrét cisára Františka Jozefa I.

František Jozef I. bol ženatý s bavorskou princeznou Alžbetou, prezývanou Sissi (1837 – 1898), dcérou bavorského vojvodu Maximiliána Jozefa Bavorského. Manželstvo však nebolo šťastné a manželia sa odcudzili. Sissi trávila veľa času v cudzine na cestách.

V 60-tych rokoch 19. storočia Alžbetu považovali za najkrajšiu panovníčku na svete. Bola posadnutá diétami, cvičením a svojim vzhľadom (najmä vlasmi). Povinnosti rakúskej cisárovnej nevykonávala, venovala sa takmer výlučne vlastnej osobe. Pravdepodobne trpela depresiami a anorexiou. Obrovským šokom bola pre ňu samovražda jej syna Rudolfa, ktorý sklon k depresiám pravdepodobne zdedil po matke.

V júli 1898  Alžbetu Bavorskú (Sissi) v Ženeve prepadol taliansky anarchista Luigi Lucheni, ktorý ju pri prepade vážne zranil. Alžbeta neskôr tomuto zraneniu podľahla.
Cisárovná Alžbeta Bavorská
Bollová, Matilda Cisárovná Alžbeta Bavorská

Na konci života Františka Jozefa I. vypukla 1. svetová vojna (1914), v priebehu ktorej 21. novembra 1916 vo Viedni zomrel. Po smrti bol pochovaný do kapucínskej krypty vo Viedni, kde je pochovaná aj Sissi.

Litografia, František Jozef I. a generáli
Gerhart, Heinrich Litografia, František Jozef I. a generáli
Kolorovaná tlač - František Jozef I. s rodinou, okolo roku 1910
neznámy (osobné meno) Kolorovaná tlač - František Jozef I. s rodinou, okolo roku 1910

LITERATÚRA:

BAHENSKÁ, Marie. František Josef I. In: RYANTOVÁ, Marie; VOREL, Petr. Čeští

králové. Praha ; Litomyšl: Paseka, 2008. ISBN 978-80-7185-940-6. S. 531-547.

HAMANNOVÁ, Brigitte. Habsburkové. Životopisná encyklopedie. Praha:

Brána ; Knižní klub, 1996. 408 s. ISBN 80-85946-19-X.

DEMMEL, József: „Chrabrý lev“ alebo „holohlavý orlosup“? : František Jozef I. a

Maďari. In: Historická revue, roč. XXVII, 2016, č. 11, s. 34 – 36.

KODAJOVÁ, Daniela: Za leskom majestátu : Súkromný život

cisára a apoštolského kráľa Františka Jozefa I. In: Historická revue, roč. XXVII, 2016, č. 11, s. 6 – 11.

KOVÁČ, Dušan: „Mojou úlohou je chrániť moje národy pred ich politikmi“ - František Jozef I. : úradník, vojak. In: Historická revue, roč. XXVII, 2016, č. 11, s. 18 – 22.

KURHAJCOVÁ, Alica: Kult Františka Jozefa v habsburskej monarchii. In: Historická revue, roč. XXVII, 2016, č. 11, s. 24 – 33.

URBAN Otto: František Josef I. Praha : Mladá fronta, 1991. 320 s. + 24 s. obrazových príloh.