Collections Detail

Folklórny festival Východná

Folklórny festival Východná

Lucia Ditmarová

Dátum pridania : 18.6.2018 13:36:50
Popis:

Folklórny festival Východná je najstarším a najrozsiahlejším celoslovenským festivalom s medzinárodnou účasťou. Zároveň je vrcholnou prehliadkou tradičnej ľudovej kultúry a jej folklorizovaných prejavov. Poslaním folklórneho festivalu je prezentovať výsledky rozvoja tradičného ľudového umenia, jeho hudobných a tanečných prejavov, zvykov, hier, slovesného folklóru, ako aj ľudových remesiel. V desiatkach umeleckých autorských programov sa každoročne prezentujú tisícky účinkujúcich – folklórne skupiny, folklórne súbory, detské folklórne súbory, ľudové hudby, spevácke skupiny, sólisti muzikanti i tanečníci. Súčasťou festivalu sú každoročne mnohé ďalšie sprievodné podujatia ako napr. výstavy, školy tanca, jarmok remesiel, v minulosti takisto súťaž muzikantov, spevákov a tanečníkov.

Sharing