Collections Detail

Gotické maliarstvo

Gotické maliarstvo

Jana Jakušová

Dátum pridania : 27.6.2018 9:27:19
Popis:

Primát, ktorý si maliarstvo pre nedostatok konkurencie medzi ostatnými druhmi umenia udržalo až po románske obdobie, stratilo v storočiach gotiky. Gotické obdobie svojou záľubou v klenotoch a pestrých farbách sa podstatne nelíšilo od obdobia románskeho, no podľa gotického vkusu mala maľba slúžiť predovšetkým na zdobenie povrchov ako napríklad kamenné múry, knihy, sklo alebo drevo.

Keď maliar maľoval obraz, zaujímali ho predovšetkým kontúry, a teda dvojrozmerná forma. Hoci by išlo o hodnotné umelecké dielo, maľovanie povrchov malo byť podľa možnosti zhotovené zo zlata a posádzané drahokamami.

V 13. storočí spôsobilo založenie chrámov, kláštorov, kostolov a katedrál v maliarstve obrovský ruch. Keď sa začali po celej Európe zakladať, zariaďovať alebo renovovať málo prepychové chrámy, plnila maľba tie najambicióznejšie úlohy. Perspektívou, ku ktorej sa postupne maliari v gotickom období prepracovali bola teória iluzionistickej alebo zobrazujúcej maľby. Maliarovou úlohou bolo vytvárať predstavu reality, ktorá už bola iba obyčajným svetom zmyslových vnemov.

Sharing