Collections Detail

Manierizmus

Manierizmus

Jana Jakušová

Dátum pridania : 27.6.2018 12:32:28
Popis:

Pojem, z ktorého sa slovo manierizmus odvodzuje, je maniera a s predstavou pôvabu, jemnosti a dokonalosti môže znamenať štýlovosť. Termín della maniera v zmysle umeleckého štýlu používali najprv nasledovníci Raffaela, neskôr sa rozšírilo a zahrnulo všetkých umelcov po roku 1520. Manierizmus predstavuje istú afektovanosť v umeleckom prejave a používa sa na označenie mnohorakosti umeleckých prostriedkov, strojenosťou, kvetnatosťou a vyumelkovanosťou. V tomto zmysle sa vo výtvarných dielach môže objavovať aj predĺženie ľudskej postavy, strojené držanie tela a pestré farby.

Manierizmus môžeme označiť aj za istú revolúciu a reakciu na harmonické vyobrazenie postáv a prostredia za čias Leonarda da Vinciho, Michelangela alebo Raphaela. V období vrcholnej renesancie sa kladie dôraz na vyváženosť, krásu a eleganciu, pričom manierizmus popiera tieto výtvarné kvality. Mladí umelci potrebovali vo výtvarnom umení nájsť nové prvky, ktoré by vo svojich dielach využívali, preto bol medzi rokmi 1510 až 1520 vo Florencii a Ríme vytvorený manierizmus.

Na manierizmus vo vtedajšej dobe vplývali aj vedecké, sociálne a politické zmeny ako napríklad vývoj teórie heliocentrizmu, vyplienenie Ríma alebo reformácia katolíckej cirkvi. Toto všetko spôsobilo negatívne reakcie mladých umelcov voči zidealizovaným kompozíciám, typickým pre vrcholné obdobie renesancie.

Manierizmus sa neskôr rozšíril do celého Talianska a do severnej Európy. 16. storočie bolo skôr storočím nových obzorov vo výtvarnom umení ako storočím absolútnej zmeny. Manierizmus sa mimo Talianska šíril až do 17. storočia.

Sharing