Collections Detail

OSOBNOSŤ JOZEFA II. HABSBURSKÉHO

OSOBNOSŤ JOZEFA II. HABSBURSKÉHO

Gregor Gardoš

Dátum pridania : 23.7.2018 9:25:32
Popis:

Cisár Jozef II. sa do slovenskej historiografie zapísal nielen ako syn slávnej osvietenskej panovníčky a reformátorky Márie Terézie a Františka I. Lotrinského, ale aj ako významný "modernizátor" a reformátor Rakúskej monarchie a Uhorského a Českého kráľovstva.

Prvorodený syn Márie Terézie sa narodil v roku 1741 a už ako dieťa disponoval veľmi tvrdohlavou náturou. Pomerne v skorom veku sa stotožnil s prevládajúcou ideou osvietenského absolutizmu, ktorá sa mala prostredníctvom neobmedzenej moci panovníka usilovať o všeobecné ľudské blaho obyvateľov monarchie a to bez akýchkoľvek kompromisov.

Jozef II. Habsburský bol bez-pochybne inšpirovaný reformami svojej matky. Vlastné reformy sa snažil presadzovať už v pomerne mladom veku v 24 rokoch, keď bol spoluvládcom Márie Terézie. Prísna matka však väčšinu reforiem z dielne Jozefa II. v tom čase odmietla. 

Sharing