Collections Detail

Humor a satira v slovenskej tlači

Humor a satira v slovenskej tlači

Linda Suchá

Dátum pridania : 26.7.2018 15:59:25
Popis:

Po roku 1850 prišiel slovenský trh s novým typom tlače – satiricko-humoristickými časopismi s výrazne politickým zameraním, v ktorých dominovala bohatá grafická úprava, ilustrácie i rôzne typy písma. Verejnosť sa tak dostala k ostrejšej kritike vládnucej vrstvy a aktuálneho politického diania, aj napriek tomu, že tento typ časopisov rovnako podliehal cenzúre.

Prvým slovenským časopisom tohto druhu bol Černokňažník, ktorý ostrou kritikou poukazoval na aktuálne spoločenské a politické dianie v krajine.

Humor a satira v slovenskej tlači si rýchlo získala priazeň verejnosti, preto sa nemožno čudovať, že po úspešnom prvom titule začali vychádzať i ďalšie (Národný hlásnik, Ježibaba, Rarášek: Humoristicko-satirický list, Rarach, Sokol ...).

Sharing