Collections Detail

Maliarska moderna 1900 -1938

Maliarska moderna 1900 -1938

Jana Jakušová

Dátum pridania : 2.8.2018 9:48:41
Popis:

Prvotné reakcie na príklady európskej výtvarnej moderny boli na našom území, podobne ako v celom stredoeurópskom priestore, značne oneskorené. Novosť umeleckej koncepcie sa prejavovala najmä v luminizme a symbolizme, ktoré sa stali podmienkou modernosti a zároveň spoločenskej úspešnosti maliarstva v prvom desaťročí 20. storočia. 

V štýlovej a národnej pluralite maliarstva v období 1900-1914 sa objavuje stredoeurópsky duch individualistického artizmu, prísne racionálneho myslenia ale aj ezoterického, dekadentného mysticizmu. Maliarstvo tohto obdobia preberalo vzory západoeurópskej moderny, ktoré sa prejavovali v tajomnom zvnútornení a psychologizujúcom akcente vyobrazených postáv.

Výzvu secesného obdobia predstavovala snaha vtedajších maliarov svojim umením priamo vplývať na život a postavenie svojho národa. Možno teda tvrdiť, že hybným smerom v maľbe na začiatku 20. storočia bol secesný symbolizmus. Vývinovo najdôležitejším secesným centrom boli Košice, ktoré sa stali súčasťou nového demokratického Československa. 

Na pozadí hodnotenia stredoeurópskych tendencií progresívneho jadra nášho maliarstva na prelome dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia možno lepšie zhodnotiť tendenčnosť doterajších výkladov zmyslu moderny Slovenska. Jedna z najčastejších umeleckohistorických štylizácií dejín totiž spočíva na presvedčení, že to boli dejiny hľadania národnej identity. 

Sharing