Collections Detail

Zobrazenie smrti vo výtvarnom umení

Zobrazenie smrti vo výtvarnom umení

Dátum pridania : 10.8.2018 10:26:52
Popis:

Latinské príslovie memento mori znamená "Pamätaj, že zomrieš" alebo aj "Pamätaj na smrť". Toto príslovie zosobňuje stredovekú kresťanskú teóriu a prax, ktorá človeka upozorňuje, aby sa zamýšľal nad vlastnou smrteľnosťou a pripravoval sa na smrť. Taktiež ide aj o umelecký motív, založený na stvárnení smrti a smrteľnosti a vo výtvarnom umení často využívajúci symbol ľudskej kostry, lebky, či presýpacích hodín. 

Potreba pamätať na smrť sa objavuje už v Platónovom dialógu Faidó, kde tvrdí, že skutočný filozof sa pripravuje na smrť a zo všetkých ľudí im pripadá najmenej strašná. Stredoveké kresťanstvo dalo tejto filozofickej téme náboženský ráz. Veľký dôraz dávalo na posledný súd, nebo, peklo a záchranu duše. 

Memento mori úzko súvisí s ars moriendi (The Art of Dying), dvomi latinskými textami, ktoré píšu o tom ako "zomrieť dobre" podľa kresťanského prikázania. Známym príkladom memento mori symboliky je danse macabre (tanec smrti), výtvarný motív, ktorý znázorňuje smrť v podobe kostry alebo kostlivca, ktorý tancuje s živými ľuďmi z rôznych spoločenských vrstiev. Tanec smrti mal ľuďom pripomenúť vlastnú pominuteľnosť a fakt, že smrti nikto neunikne bez rozdielu na postavenie.

Sharing